Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

ŠOLSKA PREHRANA

Petra Pernat

 

URADNE URE:

Sreda: 8.00–10.00

petra.pernat@szks.si

Tel.: 02/300-62-27

Mojca Zorec

 

URADNE URE:

Ponedeljek: 8.00–10.00

mojca.zorec@szks.si

Tel.: 02/300-62-21

Navodila za šolsko malico

Dijaki

  • se držijo urnika prehranjevanja
  • se držijo sedežnega reda
  • poskrbijo za red v jedilnici
  • ločujejo lončke, pribor in vse ostalo
  • pomalicajo in zapustijo jedilnico

Vsi dijaki (1., 2., 3. in 4. letniki) že v mesecu septembru na račun naložijo 20 €, ki jih bodo v primeru, da bodo upravičeni do polne subvencije, prejeli nazaj oziroma se jim bodo z računa odšteli (glede na višino subvencije).

Prijava na šolsko prehrano

Oddajo jo starši ali skrbniki dijaka kadarkoli v šolskem letu. Dijak začne malico prejemati naslednji dan pouka po prejeti prijavnici.

Preklic prijave

Prijava na malico se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica.

Prijavni ali odjavni obrazec

Dobite ga pri ge. Petri Pernat ali pri ge. Mojci Zorec.

Odjava malice

V kolikor dijak ne želi malicati na posamezen dan, se od malice odjavi 1 dan prej do 14.00 (npr. danes do 14.00 se lahko odjavi, če jutri ne bo malical). Malico si lahko dijaki odjavijo tudi za več dni vnaprej. Odjavljajo se na spletni strani http://www.lopolis.si (1. letniki z gesli, ki so jih prejeli po pošti, ostali z gesli, ki jih bodo prejeli na začetku šolskega leta).

Prepozna odjava malice

Če dijak, ki je naročen na malico, te ni odjavil 1 dan prej do 14.00, plača za ta dan polno ceno malice.
Prepozno odpovedani obroki ali obroki, ki niso odjavljeni, in obroki, ki niso bili prevzeti, se NE subvencionirajo in jih morajo dijaki oz. starši plačati v celoti (2,73 €).

Sistem evidentiranja

Dijaki malico prevzemajo z dijaško izkaznico.

Izguba kartice

V primeru izgube kartice, se dijak v času uradnih ur šolske prehrane oglasi pri ge. Petri Pernat ali ge. Mojci Zorec.

Predplačniški sistem

Predplačniški sistem evidentiranja šolske prehrane se izvaja s pomočjo samopostrežnega terminala za polog denarja (gotovine) in elektronskega evidentiranja prevzema obroka na delilnem pultu.
Dijaki s pomočjo samopostrežnega terminala, ki se nahaja v jedilnici, naložijo denar na kartico. Postopek pologa je opisan na ohišju terminala. Postopek pologa je zaključen, ko terminal izpiše potrdilo o pologu denarja.

Znesek položenega denarja dijaka je zabeležen na njegovi kartici in v evidenci pologov terminala. Ko dijak to kartico prvič približa čitalcu na delilnem pultu, se mu celotna vrednost dobroimetja prenese v elektronsko evidenco modula eRestavracija. Od tega trenutka dalje šola vidi dobroimetje dijaka v modulu abonenti, dijak pa na spletnem portalu LO.POLIS. Kartica dijaka se popolnoma izprazni in ne nosi več zapisa dobroimetja.

Stanje dobroimetja

Dijak mora imeti na računu pozitivno stanje. Če je njegovo dobroimetje nižje od dovoljenega, se mu malico ZAKLENE. V trenutku, ko se to zgodi, dijak obroka ne more prevzeti, za prihodnje dni se mu dodelijo odjave.

Koliko časa ima dijak malico zaklenjeno?
Dijak ima malico zaklenjeno, dokler se njegovo dobroimetje ne zviša nad dovoljeno vrednost.
Kdaj prevzem malice ni mogoč?
Prevzem malice ni mogoč, ko ima dijak malico zaklenjeno.

Dodatne informacije dobite v času uradnih ur.

Dostopnost