Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

ŠOLSKA PREHRANA

Petra Pernat

 

URADNE URE:

vsak delovni dan: 8.00–10.00

petra.pernat@szks.si

Tel.: 02/300-62-27

Mojca Zorec

 

URADNE URE:

vsak delovni dan: 9.00–11.00

mojca.zorec@szks.si

Tel.: 02/300-62-21

Navodila za šolsko malico

Dijaki

  • se držijo urnika prehranjevanja
  • se držijo sedežnega reda
  • poskrbijo za red v jedilnici
  • ločujejo lončke, pribor in vse ostalo
  • pomalicajo in zapustijo jedilnico
  • se evidentirajo z dijaško izkaznico

Cena malice za dijake znaša 3,60 €. Do konca septembra bodo znane višine subvencij za malico s strani CSD (v odločbi o otroškem dodatku oziroma o državni štipendiji):

  • 40-% subvencija pomeni, da mora dijak za en obrok sam plačati 2,16
  • 70-% subvencija pomeni, da mora dijak sam plačati 1,08 € za en obrok

Prijava na šolsko prehrano

Oddajo jo starši ali skrbniki dijaka kadarkoli v šolskem letu. Dijak začne malico prejemati naslednji dan pouka po prejeti prijavnici.

Preklic prijave

Prijava na malico se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica.

Prijavni ali odjavni obrazec

Dobite ga pri ge. Petri Pernat ali pri ge. Mojci Zorec.

Odjava malice

V kolikor dijak ne želi malicati na posamezen dan, se od malice odjavi 1 dan prej do 14.00 (npr. danes do 14.00 se lahko odjavi, če jutri ne bo malical). Malico si lahko dijaki odjavijo tudi za več dni vnaprej. Odjavljajo se na spletni strani http://www.lopolis.si (1. letniki z gesli, ki so jih prejeli po pošti, ostali z gesli, ki jih bodo prejeli na začetku šolskega leta).

V primeru, da dijak zboli in se ni mogel odjaviti dan prej, mora nujno obvestiti go. Petro Pernat (petra.pernat@szks.si) ali go. Mojco Zorec (mojca.zorec@szks.si) preko elektronske pošte najkasneje do 10.00.

Prepozna odjava malice

Če dijak, ki je naročen na malico, te ni odjavil 1 dan prej do 14.00, plača za ta dan polno ceno malice.
Prepozno odpovedani obroki ali obroki, ki niso odjavljeni, in obroki, ki niso bili prevzeti, se NE subvencionirajo in jih morajo dijaki oz. starši plačati v celoti (3,60 €).

Sistem evidentiranja

Dijaki malico prevzemajo z dijaško izkaznico.

Izguba kartice

V primeru izgube kartice, se dijak v času uradnih ur šolske prehrane oglasi pri ge. Petri Pernat ali ge. Mojci Zorec.

Plačilo šolske malice

Dijak oziroma njegovi starši bodo v začetku vsakega meseca prejeli POLOŽNICO ZA PLAČILO ŠOLSKE MALICE za pretekli mesec.

Položnico je potrebno plačati najkasneje do roka plačila, zapisanega na položnici.

V primeru neplačila bo dijak imel MALICO ZABLOKIRANO oz. zaklenjeno, kar pomeni, da mu v kuhinji ne bodo mogli izročiti obroka, dokler položnica ne bo plačana.

Dijaki so prejeli SOGLASJE ZA STARŠE glede načina izstavitve računa/položnice za malico. Izpolnjeno soglasje morajo oddati razredniku čim prej, najkasneje pa do 11. 9. do 10.00.

POMEMBNO

Z novim šolskim letom smo menjali šolskega najemnika (SKALINA d. o. o.) ter pričeli s sistemom plačila s položnicami.

Dijaki, ki imate od lanskega leta še dolg za malico, boste morali dolg tudi poravnati (navodila bodo sledila). Prav tako bomo vsem dijakom, ki so  imeli na kartici še dobroimetje, vrnili ves denar (o načinu vas bomo seznanili v kratkem).

Dostopnost