Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

Želimo ustvariti šolski prostor, v katerem bodo učitelji spodbujali celostni osebnostni razvoj mladih, da se bodo zavedali svojih odgovornosti in se aktivno vključevali v soustvarjanje šolskega procesa skupaj s svojimi starši in lokalnim okoljem. Naša najpomembnejša naloga je, da si dijaki pri kvalitetnem pouku uspešno in učinkovito pridobijo tiste spretnosti, znanja in navade, ki jih bodo potrebovali pri opravljanju svojega poklica oziroma pri nadaljnjem izobraževanju. S primernimi strategijami učenja pomagamo vsakemu dijaku, da bo dosegel kar se da največ. Skrbimo, da imajo zaposleni ustrezno izobrazbo, da lahko svoje znanje izpopolnjujejo in dograjujejo ter uporabljajo sodobne strategije učenja. Na šoli se učimo odprte komunikacije: smo sodelavci in sogovorniki, ne nasprotniki. Še več pozornosti bomo namenili oblikovanju socialnih veščin potrebnih za življenje v skupnosti. Razvijamo in razširjamo stike s starši. Trudimo se srečevati ob uspehih in ne le ob problemih. Široka ponudba interesnih dejavnosti naj zadovoljuje tako intelektualna kot umetniška in športna nagnjenja dijakov. Poudarjamo tudi vzgojni vidik šole, predvsem zato, ker se naši dijaki izobražujejo za opravljanje dela z ljudmi, zdravimi in bolnimi. Z vzgledom posredujemo in navajamo dijake na osnovne civilizacijske in državljanske vrednote. Kultura medsebojnih odnosov ustvarja sproščene in vesele ljudi in le v takem okolju je poučevanje in učenje uspešno.

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda: 2. 9. 2008
Ustanovitelj: VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Dostopnost