Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

Individualne govorilne ure za starše – šolsko leto 2021/2022

Po trenutno veljavnih predpisih je vstop v šolo za starše/skrbnike mogoč le ob izpolnjevanju PCT pogoja.
Dosegljivi pa smo seveda na elektronskih naslovih oz. preko easistenta in preko telefonov v zapisanih terminih.