Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

Mentorica: Lilijana Petelin, prof.

Krožek Evrošola deluje že šesto šolsko leto. V šolskem letu 2013/14 je v krožku aktivno delovalo 24 dijakov (vključeni so bili dijaki od 1. do 4. letnika). V šolskem letu 2013/14 se lahko pohvalimo z izjemno uspešnim delom. V mesecu septembru so bili člani na obisku v DZ RS, kjer jih je sprejel asistent evropskega poslanca Lojzeta Peterleta Andrej Černigoj. 
Dijaki so se izkazali kot dobri poznavalci delovanja evropskih institucij in tudi kot razmišljujoči posamezniki o življenju v skupni Evropi. Tako nam je uspelo tudi z malo sreče (žrebanje šol, ki so obiskale DZ) nagradno odpotovati v Strasbourg in spoznali aktivnosti Evropskega parlamenta in Sveta Evrope. Mesec februar je bil v znamenju obiska generalnega konzula iz Clevelanda Jurčka Žmauca. Na dogodek so se evrošolovci dobri pripravili in gospoda konzula sprejeli v polnem amfiteatru šole. Dogodek je bil izjemno poučen in hkrati sproščen. Veliko smo izvedeli o zunanji politiki ter delu konzula, dijaki pa so dobili izjemno priložnost, da navežejo stik s konzulom tudi v prihodnje. 

V mesecu marcu so se dijaki odpravili v Strasbourg na obisk Evropskega parlamenta in Sveta Evrope. Srečali so se s slovenskimi evropskimi poslanci, njihov gostitelj pa je bil Lojze Peterle, ki jim je razkazal EP, predstavil delo te institucije, dijakom omogočil prisotnost na zasedanju seje evropskih poslancev, doživeli so tudi sproščeno druženje z njegovimi asistenti, ki so z dijaki celo zapeli in zaplesali, gospod Peterle pa je zaigral tudi na ustno harmoniko. Tudi obisk Sveta Evrope je bil posebno doživetje. Sprejel jih je gospod Helmut Hartman, pristojen za pravne zadeve v korist Sloveniji. 
Obisk Strasbourga je dijakom zagotovo dal koristen vpogled v delo evropskih poslancev in jih usmeril v lastno razmišljanje o pomenu vključevanja v evropske integracije, o pomenu človekovih pravic, o delovanju institucij nasploh, o raznolikosti v Evropi, o družbeni in kulturni problematiki v evropskih državah ter o problematiki vključevanja mladih v življenjske tokove Evrope. Prav poseben dogodek je bil obisk namestnika veleposlanika VB in S. Irske gospoda Jemia Hiltona. Amfiteater je bil poln vedoželjnih dijakov in potrudili so se, da so od gospoda Hiltona slišali mnenja o naši deželi, našem življenju in predvsem življenju mladih pri nas in v Angliji. Veleposlanik je v svoje predavanje ves čas aktivno vključeval vse prisotne dijake, kar je srečanju dalo poseben pridih in zato lahko zagotovo trdimo, da je bilo srečanje izredno domiselno, dijaki pa so lahko pridobljeno neformalno znanje povezovali z učenjem iz razreda. Dijaki, člani Evrošole, so se uvrstili v 2. krog oddaje Gymnasium.eu, v okviru katere dijaki tekmujejo v znanju o evropskih političnih temah. Gre jim odlično, zato cela šola navija in glasuje zanje.

​V šolskem letu 2017/ 2018 se bodo dijaki, člani krožka Evrošola, udeležili državnega srednješolskega tekmovanja iz znanja o Evropski uniji, ki bo potekalo v Ljubljani 11. 11. 2017.
Predvidevamo udeležbo na evropskem dogodku v Evropskem parlamentu v Strasbourgu, kjer bodo naši dijaki aktivni udeleženci vseevropskega parlamentarnega zasedanja mladih, in sicer nekje med oktobrom 2017 in marcem 2018.
V mesecu oktobru se bodo člani Evrošole predstavili tudi v radijski oddaji Radia Slovenske gorice. Pogovor bo tekel o dejavnostih krožka Evrošola.
Nekje v mesecu marcu predvidevamo obisk konzulata RS V Pragi. V zvezi s tem imamo v načrtu veliko dejavnosti, ogled in seznanitev, pogovor s slovenskim konzulom, aktivno razpravljanje, obisk ene od praških srednjih šol in razprava z njihovimi dijaki, obisk ene od bolnišnic v Pragi, ogled Wellnes centra v Pragi ter seveda sam ogled tega čudovitega mesta.
Evrošolovci predvidevamo na šolo povabiti tudi gospoda Mikšo, nekdanjega konzula RS v Švici in Liecheinsteinu.

V šolskem letu 2018/2019 se bodo dijaki krožka Evrošola udeležili srednješolskega državnega tekmovanja iz znanja o EU. Tekmovanje bo potekalo v Ljubljani, o datumu dogodka pa bomo še obveščeni. V zvezi s tekmovanjem pa se obetajo v šolskem letu 2018/2019 spremembe.
Če nam tudi letos uspe uvrstitev med sedem najboljših v državi, se bomo odpravili v Strasbourg na zasedanje mladih.
V mesecu septembru predvidevamo Evrošolovci gostiti na šoli priznanega zdravnika (nevrologa) Dimitria Krainca, ki živi in dela v ZDA (Chicago).
V načrtu imamo še obisk veleposlaništva RS v Srbiji, Beogradu, srečanje in pogovor z gospodom veleposlanikom, obisk ene od bolnišnic v Beogradu in aktivno druženje z dijaki Srednje medicinske šole v Beogradu.

Tudi v šolskem letu 2019/2020 so bili v krožku Evrošola zelo aktivni, predvsem pa uspešni. V krožku je bilo aktivnih 24 dijakov različnih letnikov. V okviru izobraževalnega programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) so v šolskem  letu 2019/2020 predelali nabor z EU povezanih vsebin.

Aktivnosti, ki so jih izvedli, so bile naslednje:

  • Proučitev izobraževalnih gradiv EU (mentorica in dijaki).
  • Priprava na državno tekmovanje EVROŠOLA 2019 v Ljubljani (pisanje testa o delovanju EU in DEBATA na določeno temo “Vožnja pod vplivom alkohola bi morala biti obravnavana kot kaznivo dejanje s potencialno sankcijo zapora, tudi ko ne povzroči konkretne poškodbe”)
  • Državno tekmovanje je potekalo 13. 12. 2019, in sicer  v Hiši EU, Dunajska 20, Ljubljana. Tekmovanja se je udeležilo po 6 dijakov iz vsake šole (trije so pisali test, trije so se pomerili v debati), prijavljenih pa je bilo skoraj 60 slovenskih izobraževalnih ustanov, srednjih šol in dijaških domov. Naš nasprotnik v debati je bila Gimnazija Ptuj.
  • Na državnem tekmovanju so v šolskem letu 2019/2020 spet dosegli res izjemen rezultat, saj so bili najboljši. Najbolje so odpisali test iz znanja o EU in zmagali tudi v debati. Tako so za nagrado ponovno osvojili obisk simulacije Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Simulacija je bila predvidena za 26. marec 2019, a je bila zaradi aktualnih dogodkov v Evropi prestavljena na nedoločen datum!
  • Priprava na obisk Medicinske fakultete v Heidelbergu – Heidelberg University Hospital.

Priprava in prijava mentorice (6. 2. 2020) Lilijane Petelin na prvič razpisan evropski natečaj Evropske komisija za nagrado Jan Amos Comenius, nagrada za najbolj inovativen in kakovosten način poučevanja mladih o Evropski uniji. Iz vsake države članice EU je bila izbrana po ena šola oz. učitelj, ki so ga ocenili kot najboljšega.

  1. maja 2020 so razglasili najboljše šole oz. učitelje. S ponosom in izjemnim veseljem smo sprejeli novico, da smo zmagovalci.

Neizmerno smo veseli, da smo navkljub izrednim razmeram vztrajali do konca, uspešno izpolnili vse obveznosti in si prislužili naziv AMBASADORJI EVROPSKEGA PARLAMENTA.

Dostopnost