Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

Člani sveta zavoda

Predstavnice delavcev

Lucija Matijevič Doberšek
Miran Mesarec
Melita Munič
Romana Predin
Nataša Rotar

Predstavnika dijakov

Lucijan Bračko
Lina Vaupotič

 

 

 

Predstavniki staršev

Branko Alter
Suzana Koban
Simona Valenko

Predstavniki ustanovitelja

Še niso določeni.

Predstavnik lokalne skupnosti

Vesna Mujaković

Predsednik Sveta zavoda

Miran Mesarec

Namestnca predsednika

 Nataša Rotar

Delo Sveta zavoda je urejeno s Poslovnikom.