Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

V sklop knjižničnih del smo na šoli vključili tudi opravila v zvezi z učbeniškim skladom. Vsako leto imamo prijavljenih večino na novo vpisanih dijakov, ki si želijo izposoditi učbenike v okviru učbeniškega sklada. Po Zakonu o javnih naročilih izberemno najugodnejšega dobavitelja učbenikov.

Starši dijakov so ob koncu šolskega leta podpisali prijavnice za učbeniški sklad.
Na osnovi podpisanih prijavnic je šola poslala položnice in sezname knjig s cenami dijakom na dom. Položnice lahko poravnajo v več obrokih.
Kompleti učbenikov so razdeljeni v prvem tednu pouka.

Dostopnost