Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

Program dela z nadarjenimi dijaki

Na naši šoli uresničujemo Koncept odkrivanja in vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki. Tako osnovnošolci že pri vpisu oddajo poročilo učenca o odkriti nadarjenosti ter dejavnostih in dosežkih v osnovni šoli, namen le-tega je sistematično nadaljevanje dejavnosti tudi v srednji šoli. 

Vsi identificirani dijaki so bili vabljeni, da se vključijo v program dela z nadarjenimi dijaki, v okviru katerega lahko razvijajo svoje potenciale. Osnova za vključitev v individualiziran program je s strani dijaka/-inje ter njegovih staršev/skrbnikov podpisano soglasje za sodelovanje. Na osnovi oddanega soglasja se dijak/-inja udeleži razgovora pri koordinatorici za delo z nadarjenimi dijaki, kjer se okvirno začrta individualiziran program. Dijaki si lahko za določene izbrane dejavnosti sami izberejo mentorja, s katerim uresničujejo svoje interese. Nadarjeni dijaki so vključeni v raznovrstne šolske in izvenšolske dejavnosti, pri čemer se učitelji prilagodijo tudi njihovim individualnim interesom. Veliko dijakov se pripravlja na različna tekmovanja, delajo na razvoju svojih umetniških potencialov, glasbene nadarjenosti, vključeni so v različne krožke na šoli, nudijo učno pomoč sošolcem, sodelujejo pri organizaciji in izvedbi prireditev na šoli, se športno udejstvujejo, sodelujejo pri prostovoljnem socialnem delu, hkrati pa so vključeni tudi v različne izvenšolske aktivnosti v okviru domačega kraja. V okviru programa dela z nadarjenimi dijaki že tretje leto sodelujemo s Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana ter s Srednjo zdravstveno šolo Celje. Skupaj sodelujemo pri organizaciji izmenjave dijakov in vsako leto organiziramo tudi tabor za nadarjene dijake. Na šoli se zavedamo, da so potenciali, ki jih imajo naši dijaki, zelo dragoceni, zato jim z veseljem pomagamo, da le-te razvijajo. 

Dostopnost