Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

Praktični pouk zavzema v vseh strokovnih šolah pomembno mesto, na srednjih zdravstvenih in kozmetičnih šolah pa še toliko bolj, saj je praktični pouk ne le temelj za nadaljnje odgovorno delo ob bolniku, varovancu oz. stranki, ampak tudi pomemben motivacijski element. Zavedamo se tudi, da je teorija neločljivo povezana s prakso.
Dijaki po izvedbenem predmetniku opravljajo praktični pouk najprej v šoli (specialne učilnice), nato v zdravstvenih in socialnih ustanovah (učnih bazah). Praktični pouk vodijo učiteljice strokovnih predmetov. Dijaki praktično usposabljanje z delom (PUD) opravijo tudi pri delodajalcu, kjer opravljajo delo pod vodstvom njihovih mentorjev. Partnersko sodelovanje s šolo in delodajalci zahteva dogovore med šolo in delodajalci (o izvajanju, o času izvedbe, komuniciranje, informiranje o kompetencah mentorjev in dijakov …), zato z delodajalci sklenemo pogodbo o medsebojnem sodelovanju. Pred pričetkom PUD-a je potrebno pripraviti dijake in jih seznaniti z njihovimi kompetencami, vključevanjem v delovni proces ter jih usposobiti za varno delo.
Organizatorica praktičnega pouka v programih ZN in B-N je Karmen Šparaš, organizatorica PUD-a pa Eva Črešnar Dvornik.
Dijaki programa kozmetični tehnik najprej opravljajo praktični pouk v kozmetični učilnici v šoli. Po predmetniku opravljajo praktični pouk tudi pri delodajalcu (PUD) v kozmetičnih salonih.
Organizatorica praktičnega pouka v programu KT je Andreja Fridrih.
Zaradi večjega števila ur praktičnega usposabljanja pri delodajalcu je nujno dobro sodelovanje s socialnimi partnerji, ne samo pri organizaciji in izvedbi PUD-a, temveč tudi pri usposabljanju njihovih mentorjev. Na šoli načrtujemo dodatno izobraževanje mentorjev v obliki seminarja z naslovom: Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev za izvajanje PUD-a, ki smo ga v preteklosti že izvajali – izkušnje so bile vsestransko pozitivne.

Terminski načrt opravljanja PUD-a v šolskem letu 2023/24

Dostopnost