Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

Program dela z dijaki s posebnimi potrebami

Na šoli posebno pozornost namenjamo dijakom s posebnimi potrebami. Dijakom z odločbami o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami nudimo dodatno strokovno pomoč, ki zajema: učno pomoč, pomoč za premagovanje primanjkljajev, svetovalno storitev. Delo svetovalne službe z dijaki s posebnimi potrebami poteka v skladu z načrtom dela. V septembru potekajo sestanki s starši in dijaki za pripravo individualiziranega programa, med šolskim letom in ob koncu le-tega pa se izvede obvezna evalvacija dela.

Dostopnost