Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

Vodja šolske knjižnice

David Rebernik

ODPIRALNI ČAS

PONEDELJEK: od 7.00 do 15.00
TOREK: od 7.00 do 15.00
SREDA: od 7.00 do 14.00
ČETRTEK: od 7.00 do 13.00 (interno delo)
PETEK: od 7.00 do 13.00

Šolska knjižnica ima vlogo učnega centra in je osrednjega pomena za realizacijo učnih ciljev naše izobraževalne ustanove. Kakovost zbirk knjižnega in neknjižnega gradiva in pogostost njihove uporabe to potrjujejo. V okviru izobraževalnega procesa poudarjamo pomen uporabe informacijskih virov. Knjižnično informacijsko znanje, pridobljeno ob rednem obiskovanju knjižnice in v okviru realiziranih bibliopedagoških ur za dijake, bi naj bilo sestavni del informacijske pismenosti vseh uporabnikov. Šolska knjižnica je namenjena vsem udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa in se vključuje v življenje in delo šole. Naš cilj je, da dijaki, ki so v obdobju mladostništva, ne bi izgubili bralnih sposobnosti. Pulitzerjev nagrajenec Daniel J. Boorstin je v samo enem, preprostem, a tudi globokem stavku povzel dragocenost branja: 

Z BRANJEM ODKRIVAMO SVET, ZGODOVINO IN SEBE.

Dostopnost