Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

Na šoli od 1. 9. 2004 deluje dijaški sklad, ki denar, ki se steka vanj, porablja izključno za humanitarne namene oz. za socialno šibke dijake.

Dijaški sklad pomaga pri nabavi učbenikov, uniform, pri izvedbi interesnih dejavnosti, nabavi šolskih vozovnic, plačilu strokovnih ekskurzij …

Dostopnost