Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

Erasmus+

Koordinatorica: Petra Pernat, prof.

 

Po izkušnji velikega izpada dela na področju kozmetične nege med epidemijo Covida-19, smo se na SZKŠ odločili, da našim dijakinjam ponudimo nove priložnosti pri izobraževanju in usposabljanju, ki bodo povečale njihove možnosti na trgu dela. Kot eno takšnih priložnosti smo videli izmenjave v tujini, ki bodo dijakinjam predstavile tuje trge dela in možnosti za vključitev na le-te, hkrati pa tujina ponuja nove in drugačne delovne izkušnje, ki jih je v Sloveniji težko ali nemogoče dobiti.

V šolskem letu 2022/2023 smo pričeli s projektom Erasmus+ z naslovom »Pridobivanje delovnih izkušenj v tujini z možnostmi vključevanja digitalnega poteka dela in okolju prijazne obravnave kozmetike (naravne sestavine in ravnanje z odpadki)«

 

V Cipru (mestu Limassol) smo videli tržišče, ki lahko našim dijakinjam ponudi priložnosti, saj gre za izredno razvito turistično tržišče, kar pomeni tudi visoko kakovost pri storitvah kozmetične nege. Naš projektni partner je organizacija ERCI, ki ima veliko izkušenj z dijaškimi izmenjavami.

Projekt ima tri cilje:

  1. Pridobivanje delovnih izkušenj v mednarodnem okolju (z možnostjo spoznavanja digitalnega poteka dela in okolju prijazne obravnave uporabljenih izdelkov in njihovih odpadkov),
  2. Spoznavanje tujega trga dela, s poudarkom na njegovi posebnosti proizvodnje sestavin za naravno kozmetiko in okolju prijaznega upravljanja z odpadki in kulturno-zgodovinskih značinosti države gostiteljice,
  3. Internacionalizacija šole: pridobivanje izkušenj z organizacijo in izvedbo izmenjav s ciljem dolgoročne vključitve v mrežo Erasmus+.

Vse dijakinje, ki uspešno opravijo izmenjavo, kar pomeni, da redno sledijo programu (redno opravljajo prakso, obiskujejo predavanja/seminarje, se udeležujejo obiskov) in izpolnijo poročila o pridobljenih izkušnjah in znanju, prejmejo potrdilo o opravljeni praksi v tujini, ki je skladno z zahtevami platforme Europass.

14 dijakinj iz 4. letnika programa kozmetični tehnik je v mesecu novembru za 14 dni že potovalo na Ciper, kjer so pridobile delovne izkušnje v tamkajšnjih kozmetičnih salonih, spoznale delovne procese, kulturne in zgodovinske znamenitosti Cipra ter se udeležile nekaterih predavanj s področja podjetništva in kozmetike. V mesecu marcu na Ciper potuje še 14 dijakinj iz 3. letnika programa kozmetični tehnik.

Dostopnost