Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

Opis poklica

Od lepote ni nič vzeti, pa jo vendar vsak hoče imeti.
(slovenski pregovor)

Kozmetični tehnik je zanimiv in privlačen poklic, saj pomaga ljudem ohranjati lep videz ter dobro počutje. Program je namenjen učencem, ki imajo pozitiven odnos do lepote, urejenosti in estetike.
Kozmetični tehnik dela v čistem, svetlem, lepo urejenem delovnem okolju, to je v kozmetičnem salonu. Njegovo delo je mirno, samostojno, ustvarjalno, vendar tudi zahtevno in odgovorno, saj je to delo z ljudmi.

Opravljanje tega poklica zahteva veliko strokovnega znanja in posebne ročne spretnosti.
Kozmetični tehnik mora biti delaven, prijazen, potrpežljiv, komunikativen in strpen. Ceniti mora lep in urejen videz, imeti mora veselja do dela z ljudmi in biti mora pripravljen na učenje in izpopolnjevanje skozi vse življenje.

Kozmetični tehnik

Trajanje: 4 leta
V šol. letu 2024/25 je razpisanih 28 vpisnih mest.
Omejitev vpisa v 2023/24: 147 točk
Zaključek izobraževanja: POKLICNA MATURA

Po zaključku

  1. pripravništvo, zaposlitev,
  2. študij na višješolskih oz. visokošolskih strokovnih študijskih programih,
  3. opravljanje dodatnega maturitetnega predmeta v okviru splošne mature – študij na določenih univerzitetnih programih,
  4. maturitetni tečaj – možnost študija na vseh univerzitetnih programih.

Dostopnost