Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

Vpis 2024/25 

V šolskem letu 2024/25 razpisujemo naslednje programe:

   

  1. vpisni krog

  Objavljamo število točk, ki so potrebne za sprejem v 1. vpisnem krogu:

  • bolničar-negovalec: 102 točki
  • kozmetični tehnik: 149 točk
  • zdravstvena nega: 129 točk

  O vseh ostalih potrebnih informacijah ste bili obveščeni.

  Stanje prijav na dan 23. 4. 2024

  Po prenosu prijav je na dan 23. 4. 2024 stanje prijav po posameznih programih sledeče:

  • bolničar-negovalec: 27 prijav
  • kozmetični tehnik: 35 prijav
  • zdravstvena nega: 149 prijav

  Na spodnji povezavi je objavljen razpored po doseženih točkah 7. in 8. razreda.

  Stanje prijav na dan 2. 4. 2024

  Na dan 2. 4. 2024 je stanje prijav po posameznih programih sledeče:

  • bolničar-negovalec: 26 prijav
  • kozmetični tehnik: 47 prijav
  • zdravstvena nega: 146 prijav

  Kandidati lahko svoje Prijave za vpis prenesete na drugo šolo (ali v drug program na naši šoli) najkasneje do 23. 4. 2024.

  Za morebitni prenos prijave se obrnite na svetovalno službo na šoli, kamor ste oddali prijavo.

  Na spodnji povezavi je objavljen razpored po doseženih točkah 7. in 8. razreda.

  Pomembni datumi

   SPREJEMANJE PRIJAV: do 2. 4. 2024

  PRENOS PRIJAV: do 23. 4. 2024

  Šola bo prijavljenim kandidatkam in kandidatom do 29. 5. 2024 poslala na dom pisno obvestilo z vsemi pomembnimi informacijami glede nadaljnjega poteka.

  V primeru, da omejitve vpisa ne bo, bo vpis potekal med 17. in 21. 6. 2024.

  V primeru omejitve vpisa bosta 2 kroga izbirnega postopka, in sicer:

  • 21. 6. 2024 (sprejem in vpis učencev na 90 % razpisanih mest),
  • 2. 7. 2024  (sprejem in vpis učencev na preostalih 10 % mest).

  Posebnosti

  OBVEZNO CEPLJENJE ZA DIJAKE PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA IN BOLNIČAR-NEGOVALEC

  • Dijaki morajo biti obvezno cepljeni proti nalezljivim boleznim (med te trenutno ne sodi COVID-19)
  • Dijaki bodo morali dokazila o cepljenjih (cepilna knjižica) prinesti v šolo.
  • Dijaki, ki ne bodo cepljeni, se ne bodo mogli udeležiti praktičnega pouka in PUD-a – neuspešno zaključeno šolanje.
  • Dijaki, ki niso cepljeni, lahko to kadarkoli storijo, najkasneje 14 dni pred pričetkom praktičnega pouka oz. PUD-a.

  Informativni dnevi

  Vabimo vas na informativne dneve, ki bodo v:
  • PETEK, 16. 2. 2024, ob 9.00 in 15.00
  • SOBOTA, 17. 2. 2024, ob 9.00

   

  Omejitev vpisa

  Omejitev vpisa v preteklih letih
  Program 2023/24 2022/23 2021/22
  Zdravstvena nega 133 točk 131 točk 137 točk
  Kozmetični tehnik 147 točk 142 točk 159 točk
  Bolničar-negovalec 111 točk

  vsa mesta zapolnjena že aprila

  111 točk

  Pomoč pri izračunu točk

  R

  vse ocene 5: 175 točk (maksimum)

  R

  vse ocene 4: 140 točk

  R

  vse ocene 3: 105 točk

  PRIMER IZRAČUNA – VSE OCENE 5

  7. razred 8. razred 9. razred
  OŠ – predmeti točke/ocene točke/ocene točke/ocene
  slovenščina 5 5 5
  matematika 5 5 5
  tuji jezik 5 5 5
  likovna vzgoja 5 5 5
  glasbena vzgoja 5 5 5
  geografija 5 5 5
  zgodovina 5 5 5
  držav. vzg. in etika 5 5
  fizika 5 5
  kemija 5 5
  biologija 5 5
  naravoslovje 5
  tehnika in tehnologija 5 5
  športna vzgoja 5 5 5
  SKUPAJ PO RAZREDIH 55 65 55
  SKUPAJ VSI RAZREDI 175 točk

  Prijava za vpis

  Priznavanje izobraževanja opravljenega v tujini za nadaljevanje izobraževanja oz. vpis na našo šolo

  Dostopnost