Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

Vpis 2024/25 

V šolskem letu 2024/25 razpisujemo naslednje programe:

   

  Informativni dnevi

  Vabimo vas na informativne dneve, ki bodo v:
  • PETEK, 16. 2. 2024, ob 9.00 in 15.00
  • SOBOTA, 17. 2. 2024, ob 9.00

   

  Pomembni datumi

   SPREJEMANJE PRIJAV: do 2. 4. 2024

  PRENOS PRIJAV: do 23. 4. 2024

  Šola bo prijavljenim kandidatkam in kandidatom do 29. 5. 2024 poslala na dom pisno obvestilo z vsemi pomembnimi informacijami glede nadaljnjega poteka.

  V primeru, da omejitve vpisa ne bo, bo vpis potekal med 17. in 21. 6. 2024.

  V primeru omejitve vpisa bosta 2 kroga izbirnega postopka, in sicer:

  • 21. 6. 2024 (sprejem in vpis učencev na 90 % razpisanih mest),
  • 2. 7. 2024  (sprejem in vpis učencev na preostalih 10 % mest).

  Posebnosti

  OBVEZNO CEPLJENJE ZA DIJAKE PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA IN BOLNIČAR-NEGOVALEC

  • Dijaki morajo biti obvezno cepljeni proti nalezljivim boleznim (med te trenutno ne sodi COVID-19)
  • Dijaki bodo morali dokazila o cepljenjih (cepilna knjižica) prinesti v šolo.
  • Dijaki, ki ne bodo cepljeni, se ne bodo mogli udeležiti praktičnega pouka in PUD-a – neuspešno zaključeno šolanje.
  • Dijaki, ki niso cepljeni, lahko to kadarkoli storijo, najkasneje 14 dni pred pričetkom praktičnega pouka oz. PUD-a.

  Omejitev vpisa

  Omejitev vpisa v preteklih letih
  Program 2023/24 2022/23 2021/22
  Zdravstvena nega 133 točk 131 točk 137 točk
  Kozmetični tehnik 147 točk 142 točk 159 točk
  Bolničar-negovalec 111 točk

  vsa mesta zapolnjena že aprila

  111 točk

  Pomoč pri izračunu točk

  R

  vse ocene 5: 175 točk (maksimum)

  R

  vse ocene 4: 140 točk

  R

  vse ocene 3: 105 točk

  PRIMER IZRAČUNA – VSE OCENE 5

  7. razred 8. razred 9. razred
  OŠ – predmeti točke/ocene točke/ocene točke/ocene
  slovenščina 5 5 5
  matematika 5 5 5
  tuji jezik 5 5 5
  likovna vzgoja 5 5 5
  glasbena vzgoja 5 5 5
  geografija 5 5 5
  zgodovina 5 5 5
  držav. vzg. in etika 5 5
  fizika 5 5
  kemija 5 5
  biologija 5 5
  naravoslovje 5
  tehnika in tehnologija 5 5
  športna vzgoja 5 5 5
  SKUPAJ PO RAZREDIH 55 65 55
  SKUPAJ VSI RAZREDI 175 točk

  Prijava za vpis

  Priznavanje izobraževanja opravljenega v tujini za nadaljevanje izobraževanja oz. vpis na našo šolo

  Dostopnost