Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

ŠOLSKE POTREBŠČINE V ŠOLSKEM LETU 2023/24

Šolske potrebščine

V gumbih spodaj se nahaja seznam vseh delovnih zvezkov, šolskih potrebščin in učbenikov, tudi tistih, ki so v učbeniškem skladu (so posebej označeni), ki jih bodo dijaki v novem šolskem letu potrebovali (seznami so pripravljeni po programih in letnikih).

V kolikor se odločite za učbeniški sklad (prijavnico je potrebno oddati do 1. 7.), boste na spodnji povezavi našli zgolj še tiste učbenike in delovne zvezke ter ostale pripomočke, ki si jih je potrebno še kupiti in niso del učbeniškega sklada.

Povezava do potrebščin, ki jih ni v učbeniškem skladu

Opomba: Podjetje Kopija nova nam vsako leto zgolj pripravi sezname potrebščin (objavljena povezava) za novo šolsko leto, in sicer na podlagi izbora učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih določi aktiv posameznih predmetnih področij. Dijaki oz. starši pa se odločite, kje boste potrebščine naročili oz. kupili. Naročilo potrebščin pri Kopiji novi ni v nobenem primeru obveza, izbira je v celoti prepuščena vam.

 

Dostopnost