Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

Javna naročila

ENERGETSKA SANACIJA JUŽNE FASADE OBJEKTA SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA MARIBOR (pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki)

ARHITEKTURA PZI

VODILNI NAČRT PZI

Dostopnost