Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

REZULTATI  2. KROGA

ŠTEVILO TOČK, POTREBNIH ZA SPREJEM V 2. KROGU:

1. BOLNIČAR – NEGOVALEC: 132 točk

2. ZDRAVSTVENA NEGA:

  • 135 točk ali več IZ OCEN OBVEZNIH PREDMETOV ali
  • 134 TOČK IZ OCEN OBVEZNIH PREDMETOV IN najmanj 33 TOČK pridobljenih iz zaključnih ocen SLOVENŠČINE, MATEMATIKE in prvega TUJEGA JEZIKA v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole.

3. KOZMETIČNI TEHNIK

  • 157 točk ali več IZ OCEN OBVEZNIH PREDMETOV ali
  • 156 TOČK IZ OCEN OBVEZNIH PREDMETOV IN najmanj 37 TOČK pridobljenih iz zaključnih ocen SLOVENŠČINE, MATEMATIKE in prvega TUJEGA JEZIKA v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole.

 

Obrazložitev:

Ker se je v DRUGEM KROGU izbirnega postopka v programih zdravstvena nega in kozmetični tehnik NA SPODNJI MEJI razvrstilo VEČ KANDIDATOV Z ISTIM ŠTEVILOM TOČK IZ OCEN OBVEZNIH PREDMETOV v 7., 8. in 9. razredu, se je v skladu s Sklepom MIZŠ z dne 1. 4. 2021 IZBIRA med kandidati z istim številom točk opravila na podlagi TOČK, pridobljenih iz zaključnih ocen v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole PRI PREDMETIH SLOVENŠČINA, MATEMATIKA IN PRVI TUJ JEZIK.