Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

Okrogla miza “Stiska stiska”

S pomočjo obsežne ankete je bila izvedena razvojno-analitična študija o doživljanju stisk dijakov 2.
in 4. letnikov in njihovimi pogostimi načini odzivanja nanje. Na osnovi pridobljenih rezultatov so bila oblikovana izhodišča za razpravo na okrogli mizi. Na njej so aktivno razpravljali:
Miran Babič, univ. dipl. psih. iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše,
ga. Vladka Potočnik, predstavnica sveta staršev, ga. Mojca Zorec, univ. dipl. psih., ŠSS,
Natalija Kirbiš, dipl. med. s. – strokovna učiteljica z izkušnjami na delu na psihiatriji,
ga. Vanja Kancler, prof., ki je spregovorila tudi z vidika razredničarke, Matevž Gaube, dijak 3. D.
Okroglo mizo sta moderirala dijaka Benjamin Habinc iz 3. c in Lara Žižek iz 3. d.
Analizo anketnega vprašalnika sta izvedli študentki psihologije Žanina Zupan in Mia Micevska.
Karolina Petr je pripravila anketo, izvedla anketiranje, koordinirala analizo rezultatov
ter pripravila izhodišča za razpravo na okrogli mizi. Bilo je zelo poučno in zanimivo.

Dostopnost