Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

Vpis

Vse zainteresirane vabimo na osebni razgovor s koordinatorico NPK.

Na razgovor se naročite na e-naslovu:
natasa.rotar@szks.si

Po opravljenem razgovoru prijave oddajte osebno koordinatorici NPK.

Prijava mora vsebovati:

NPK prijavo za vpis – najdete jo na spletni strani Srednje zdravstvene in kozmetične šole pod izobraževanje odraslih – NPK vpis,
original (le na vpogled) in fotokopijo spričeval o končanem izobraževanju,
izpisek iz rojstne matične knjige (EMŠO),
poročni list, če gre za spremembo priimka.

Predviden začetek:
ko bo prijavljenih dovolj kandidatov za skupino.
Predavanja in praktični pouk potekajo v popoldanskem času predvidoma od 15.45 ure dalje, tudi ob sobotah.

 

Koordinatorica NPK:
Nataša Rotar, prof., natasa.rotar@szks.si 
Uradne ure so objavljene v menijski vrstici URADNE URE.
Tel.: (02) 300 62 03

Certifikat NPK

Po uspešno zaključenem usposabljanju se lahko vključite v postopek preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Preverjanje in potrjevanje za pridobitev certifikata je načrtovano po končnem usposabljanju in se plača posebej.

Kataloge znanj in več informacij najdete na spletni strani www.npk.si

R

MASER/MASERKA

R

PEDIKER/PEDIKERKA

R

REFLEKOSTERAPEVT/ REFLEKSOTERAPEVTKA

R

SOCIALNI OSKRBOVALEC/ OSKRBOVALKA NA DOMU

MASER/MASERKA

Vsebine usposabljanja:

 • anatomija in fiziologije
 • lokomotornega sistema
 • osnove rehabilitacije
 • osnove prve pomoči
 • etika v poslovnem svetu
 • praktični pouk masaže

Trajanje usposabljanja: predvidoma 120 ur

Pogojev za vključitev v usposabljanje ni.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo (certifikat) – izobrazba najmanj na ravni SOK 5

 Cena usposabljanja – predvidoma 700 €.

PEDIKER/PEDIKERKA

Vsebine usposabljanja:

 • izbrane vsebine anatomije in fiziologije
 • kožne bolezni
 • diabetična noga
 • etika v poslovnem svetu
 • praktični pouk pedikure

Trajanje usposabljanja: predvidoma 120 ur

Pogojev za vključitev v usposabljanje ni.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo (certifikat):

znanja anatomije in fiziologije, varovanje zdravja, znanja o koži in kožnih boleznih, ki so določena v verificiranih srednješolskih strokovnih (najmanj SOK 5) ali študijskih programih (najmanj SOK 6) na področju zdravstva ali zobozdravstva ali kozmetike ali farmacije in jih kandidat izkazuje z dokazili o pridobljenih znanjih in so jih izdali verificirani izvajalci prej navedenih izobraževalnih ali štidijskih programov.
Izpiti se opravijo do konca usposabljanja (cena posameznega izpita bo predvidoma 60 €).

 Cena usposabljanja – predvidoma 700 €.

REFLEKSOTERAPEVT/REFLEKSOTERAPEVTKA

Vsebine usposabljanja:

 • izbrane vsebine anatomije in fiziologije
 • tradicionalna kitajska medicina
 • etika v poslovnem svetu
 • praktični pouk refleksoterapije

Trajanje usposabljanja: predvidoma 120 ur

Pogojev za vključitev v usposabljanje ni.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo (certifikat):

znanja anatomije in fiziologije, higiene, zdravstvene vzgoje in komunikacije, ki so določena v verificiranih srednješolskih strokovnih programih na področju zdravstvaIzpiti se opravijo do konca usposabljanja (cena posameznega izpita bo predvidoma 60 €).

Cena usposabljanja – predvidoma 700 €.

SOCIALNI OSKRBOVALEC/OSKRBOVALKA NA DOMU

Vsebine usposabljanja:

 • pomoč in oskrba na domu
 • socialna vključenost uporabnika
 • gospodinjstvo in prehrana
 • etika in komunikacija

Trajanje usposabljanja: predvidoma 150 ur

 

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo (certifikat):

izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in najmanj 5 let izkušenj na področju dela z ljudmi ali najmanj 1 leto izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami, kar kandidat dokazuje s potrdili, referencami, izjavami starost vsaj 21 let.

  Cena usposabljanja – predvidoma 700 €.

  Dostopnost