Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

Vpis

Vse zainteresirane vabimo na osebni razgovor s koordinatorico NPK.

Na razgovor se naročite na e-naslovu:
eva.cresnar-dvornik@szks.si

Po opravljenem razgovoru prijave oddajte osebno koordinatorici NPK.

Prijava mora vsebovati:

NPK prijavo za vpis – najdete jo na spletni strani Srednje zdravstvene in kozmetične šole pod izobraževanje odraslih – NPK vpis,
original (le na vpogled) in fotokopijo spričeval o končanem izobraževanju,
izpisek iz rojstne matične knjige (EMŠO),
poročni list, če gre za spremembo priimka.

Predviden začetek:
ko bo prijavljenih dovolj kandidatov za skupino.
Predavanja in praktični pouk potekajo v popoldanskem času predvidoma od 15.45 ure dalje, tudi ob sobotah.

 

Koordinatorica NPK: Eva Črešnar Dvornik, prof.
Uradne ure so objavljene v menijski vrstici URADNE URE.
Tel.: (02) 300 62 19
eva.cresnar-dvornik@szks.si 
R

MASER/MASERKA

R

PEDIKER/PEDIKERKA

R

REFLEKOSTERAPEVT/ REFLEKSOTERAPEVTKA

R

SOCIALNI OSKRBOVALEC/ OSKRBOVALKA NA DOMU

MASER/MASERKA

Vsebine usposabljanja:

 • anatomija in fiziologije
 • lokomotornega sistema
 • osnove rehabilitacije
 • osnove prve pomoči
 • etika v poslovnem svetu
 • praktični pouk masaže

Trajanje usposabljanja: predvidoma 120 ur

Pogojev za vključitev v usposabljanje ni.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo (certifikat) – izobrazba najmanj na ravni SOK 5

 Cena usposabljanja – predvidoma 700 €.

PEDIKER/PEDIKERKA

Vsebine usposabljanja:

 • izbrane vsebine anatomije in fiziologije
 • kožne bolezni
 • diabetična noga
 • etika v poslovnem svetu
 • praktični pouk pedikure

Trajanje usposabljanja: predvidoma 120 ur

Pogojev za vključitev v usposabljanje ni.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo (certifikat):

znanja anatomije in fiziologije, varovanje zdravja, znanja o koži in kožnih boleznih, ki so določena v verificiranih srednješolskih strokovnih (najmanj SOK 5) ali študijskih programih (najmanj SOK 6) na področju zdravstva ali zobozdravstva ali kozmetike ali farmacije in jih kandidat izkazuje z dokazili o pridobljenih znanjih in so jih izdali verificirani izvajalci prej navedenih izobraževalnih ali štidijskih programov.
Izpiti se opravijo do konca usposabljanja (cena posameznega izpita bo predvidoma 60 €).

 Cena usposabljanja – predvidoma 700 €.

REFLEKSOTERAPEVT/REFLEKSOTERAPEVTKA

Vsebine usposabljanja:

 • izbrane vsebine anatomije in fiziologije
 • tradicionalna kitajska medicina
 • etika v poslovnem svetu
 • praktični pouk refleksoterapije

Trajanje usposabljanja: predvidoma 120 ur

Pogojev za vključitev v usposabljanje ni.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo (certifikat):

znanja anatomije in fiziologije, higiene, zdravstvene vzgoje in komunikacije, ki so določena v verificiranih srednješolskih strokovnih programih na področju zdravstvaIzpiti se opravijo do konca usposabljanja (cena posameznega izpita bo predvidoma 60 €).

Cena usposabljanja – predvidoma 700 €.

SOCIALNI OSKRBOVALEC/OSKRBOVALKA NA DOMU

Vsebine usposabljanja:

 • pomoč in oskrba na domu
 • socialna vključenost uporabnika
 • gospodinjstvo in prehrana
 • etika in komunikacija

Trajanje usposabljanja: predvidoma 80 ur

Pogojev za vključitev v usposabljanje ni.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo (certifikat):

 • končana osnovna šola in vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje) in starost vsaj 23 let in
 • verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Ur. l. št. 52/95 s spremembami).

Cena usposabljanja – predvidoma 600 €.