Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

Vpis 2023/24 

V šolskem letu 2023/24 razpisujemo naslednje programe:

   

  Stanje prijavljenih kandidatov – 24. 4. 2023

  V posameznih programih je stanje prijav (po roku prenosa prijav) naslednje:

  • zdravstvena nega: 157 (prostih mest je 140)
  • kozmetični tehnik: 42 (prostih mest je 28)
  • bolničar-negovalec: 35 (prostih mest je 26)

   S klikom na spodnji gumb najdete razpored prijavljenih kandidatkov (zgolj z datumi rojstva) po točkah 7. in 8. razreda za posamezni program.

   Stanje prijavljenih kandidatov – 3. 4. 2023

   Do 3. 4. 2023 se je v posamezne programe prijavilo naslednje število kandidatov: 

   • zdravstvena nega: 160 (prostih mest je 140)
   • kozmetični tehnik: 51 (prostih mest je 28)
   • bolničar-negovalec: 30 (prostih mest je 26)

   S klikom na spodnji gumb najdete razpored prijavljenih kandidatkov (zgolj z datumi rojstva) po točkah 7. in 8. razreda za posamezni program.

   Prijavljeni kandidati so imeli možnost prenosa prijav do 24. 4. 2023.

   Pomembni datumi

   Šola bo prijavljenim kandidatkam in kandidatom do konca maja poslala na dom pisno obvestilo z vsemi pomembnimi informacijami glede nadaljnjega poteka.

   Vpis v šolo:

   • 21. 6. 2023 (če ne bo omejitve vpisa; če bo omejitev, pa se ta dan vpiše najboljših 90 %),
   • 30. 6. 2023  (če bo omejitev vpisa, se ta dan vpiše preostalih 10 % učencev).

   Informativni dnevi

   Vabimo vas na informativne dneve, ki bodo v:
   • PETEK, 17. 2. 2023, ob 9.00 in 15.00
   • SOBOTA, 18. 2. 2023, ob 9.00

    

   Posebnosti

   OBVEZNO CEPLJENJE ZA DIJAKE PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA IN BOLNIČAR-NEGOVALEC

   • Dijaki morajo biti obvezno cepljeni proti nalezljivim boleznim (med te trenutno ne sodi COVID-19)
   • Dijaki bodo morali dokazila o cepljenjih (cepilna knjižica) prinesti v šolo.
   • Dijaki, ki ne bodo cepljeni, se ne bodo mogli udeležiti praktičnega pouka in PUD-a – neuspešno zaključeno šolanje.
   • Dijaki, ki niso cepljeni, lahko to kadarkoli storijo, najkasneje 14 dni pred pričetkom praktičnega pouka oz. PUD-a.

   Omejitev vpisa

   Omejitev vpisa v preteklih letih
   Program 2022/23 2021/22 2020/21
   Zdravstvena nega 131 točk 137 točk 124 točk
   Kozmetični tehnik 142 točk 159 točk 145 točk
   Bolničar-negovalec vsa mesta  zapolnjena že aprila 111 točk ni bilo omejitve

   Pomoč pri izračunu točk

   R

   vse ocene 5: 175 točk (maksimum)

   R

   vse ocene 4: 140 točk

   R

   vse ocene 3: 105 točk

   PRIMER IZRAČUNA – VSE OCENE 5

   7. razred 8. razred 9. razred
   OŠ – predmeti točke/ocene točke/ocene točke/ocene
   slovenščina 5 5 5
   matematika 5 5 5
   tuji jezik 5 5 5
   likovna vzgoja 5 5 5
   glasbena vzgoja 5 5 5
   geografija 5 5 5
   zgodovina 5 5 5
   držav. vzg. in etika 5 5
   fizika 5 5
   kemija 5 5
   biologija 5 5
   naravoslovje 5
   tehnika in tehnologija 5 5
   športna vzgoja 5 5 5
   SKUPAJ PO RAZREDIH 55 65 55
   SKUPAJ VSI RAZREDI 175 točk

   Prijava za vpis

   Priznavanje izobraževanja opravljenega v tujini za nadaljevanje izobraževanja oz. vpis na našo šolo

   Dostopnost