Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

Pomembni datumi

SPREJEMANJE PRIJAV: do 2. 4. 2021
PRENOS PRIJAV: do 22. 4. 2021

 

Šola bo prijavljenim kandidatkam in kandidatom do konca maja 2021 poslala na dom pisno obvestilo z vsemi pomembnimi informacijami glede nadaljnjega poteka.

Vpis v šolo:

  • 21. 6. 2021 (če ne bo omejitve vpisa; če bo omejitev, pa se ta dan vpiše najboljših 90 %),
  • 30. 6. 2021  (če bo omejitev vpisa, se ta dan vpiše preostalih 10 % učencev).

Posebnosti

OBVEZNO CEPLJENJE ZA DIJAKE PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA IN BOLNIČAR-NEGOVALEC

  • Dijaki morajo biti obvezno cepljeni proti nalezljivim boleznim.
  • Dijaki bodo morali dokazila o cepljenjih (cepilna knjižica) prinesti v šolo.
  • Dijaki, ki ne bodo cepljeni, se ne bodo mogli udeležiti praktičnega pouka in PUD-a – neuspešno zaključeno šolanje.
  • Dijaki, ki niso cepljeni, lahko to kadarkoli storijo, najkasneje 14 dni pred pričetkom praktičnega pouka oz. PUD-a.

Omejitev vpisa

Omejitev vpisa v preteklih letih
Program 2020/21 2019/20 2018/19
Zdravstvena nega 124 točk Ni bilo omejitve Ni bilo omejitve
Kozmetični tehnik 145 točk 148 točk 148 točk
Bolničar – negovalec Ni bilo omejitve 102 točki Ni bilo omejitve

Pomoč pri izračunu točk

R

vse ocene 5: 175 točk (maksimum)

R

vse ocene 4: 140 točk

R

vse ocene 3: 105 točk

PRIMER IZRAČUNA – VSE OCENE 5

7. razred 8. razred 9. razred
OŠ – predmeti točke/ocene točke/ocene točke/ocene
slovenščina 5 5 5
matematika 5 5 5
tuji jezik 5 5 5
likovna vzgoja 5 5 5
glasbena vzgoja 5 5 5
geografija 5 5 5
zgodovina 5 5 5
držav. vzg. in etika 5 5
fizika 5 5
kemija 5 5
biologija 5 5
naravoslovje 5
tehnika in tehnologija 5 5
športna vzgoja 5 5 5
SKUPAJ PO RAZREDIH 55 65 55
SKUPAJ VSI RAZREDI 175 točk

Prijava za vpis